انواع ماشین آلات جامبو بگ پرکن

کیسه و جامبوبگ

کیسه و جامبوبگ پاره عموماً در تخلیه ی بار پاره یا تیغ خورده اند و اینگونه جامبوگ ها را می توان دوباره دوخت و به عنوان جامبوبگ دست دوم مورد استفاده قرار داد و در کیسه جامبوبگ ته پاره یک لایه بیشتر گونی در محل پارگی دوخته می شود که همین امر سبب می شود که این مدل جامبوبگ نیز به چرخه مصرف قابل برگشت باشند که این مدل کیسه ها با قیمت کمتر و معمولاً ظرفیت باز توصیه می گردد یعنی اگر این کیسه از نظر ظرفیت یک بتن بار را داشته باشد به خاطر دوخت مجدد آن ظرفیتش به حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ می رسد که مقدار اختلاف ناشی از محل پارگی است یعنی اگر پارگی نقطه حیاتی نباشد می توان آن را تا ۸۰۰ کیلو بدون هیچ مشکلی بار زد.

انواع جامبوگ

۱.تقسیم بندی از نظر وزن

۲.تقسیم بندی از نظر دسته

۳.تقسیم بندی از نظر جنس پارچه

۴.تقسیم بندی از نظر دوخت سر و ته جامبوگ و بیگ بگ

تقسیم بندی جامبوگ  از نظر وزن

جامبوگ ها برای ظرفیت بار برداری متفاوتی طراحی شده اند و هر جامبوبگ یا یک بیگ بگ می تواند ظرفیت هایی از ۵۰۰ کیلو۱ تن ۵/۱ تن ۲ تن و حتی تا ۵ تن را نیز داشته باشد این که یک جامبوبگ می تواند تا چه وزنی را تحمل نماید به جنس گونی نحوه دوخت نخ استفاده شده که در دوخت جا یابی دسته ها، جنس و نحوه اتصال دسته ها و گونی به یکدیگر و وزن محتوی آن بستگی دارد.

دسته بندی جامبوبگ از نظر دسته

دسته بندی جامبوبگ ها یا بیگ بگ ها هم چنین از تسمه های پلی پروپیلن درست شده است که این نخ با بافت مخصوصی که دارد آن را به تسمه ای مقاوم تبدیل می کند که مقاومت کششی بسیار بالایی دارد با توجه به نحوه دوخت پارچه و تسمه و فرم ظاهری دسته ها تقسیم بندی صورت می گیرد.