نگهداری مخازن

جهت نصب اطلاعات برنجی یا اتصالات پلیمری به مخزن بهتر آن است که اتصالات پس از استقرار مخزن در مکان مورد نظر نصب گردد جهت نصب شیرآلات و یا اتصالات حتما شیر یا اتصال باید به صورت عمود نصب شود و هم چنین طریقه ی اتصال باید به نحوی باشد که هیچ گونه فشاری بر روی خروجی مخزن وجود نداشته باشد و توجه شود که جهت نصب ورودی یا اتصالات خاص از فیتینگ یا اتصالات مناسب استفاده شود که برای جابه جایی و استفاده از مخازن به هیچ وجه از قسمت اتصالات به عنوان دستگیره استفاده ننمایید.

چند مورد از نکات مخازن

  1. مخازن باید توسط سیمی به لوله های اتصال زمین به نحوی وصل گردند که به آسانی جدا یا پاره نشود.
  2. لوله های اتصال زمین را باید به صورت مرتب بررسی و بازدید نموده و میزان مقاومت اتصال زمین از یک اهم متجاوز ننماید.
  3. مخازن محصولات سبک و میان تقطیر باید به رنگ سفید رنگ آمیزی شوند تا کمترین گرما را از زمین و انرژی تابشی آفتاب را جذب کرده و دمای محتوی مخازن در کمترین امکانات نگاه داشته شود تا امکان تبخیر و هدر رفتن مواد سبک نفتی هر چه کمتر شده باشد و شرایط خطرناک در بالای مخازن به وجود نمی آید.
  4. مخازن زیر زمینی باید مجهز به لوله هوا کش بوده و در محل ایمن و بدون خطر روبه بالا امتداد پیدا کنه و در مجاورت عوامل گرم کننده و آتش زا قرار نگرفته باشد.
  5. لوله اندازه گیری مخازن زیرزمینی باید پیوسته بسته باشد به جز هنگام تخلیه نفت کش تا از متصاعد شدن بخارات قابل اشتعال در محوطه جلوگیری شود.
  6. از مخازن فولادی گالوانیزه شده برای نگهداری سوخت و اتصالات آن استفاده نکنید چون بین سوخت و روی موجود در گالوانیزه واکنش شیمیایی صورت می گیرد و سبب مسدود شدن فیلتر ها و صدمه به موتور می شود.
سیستم های مخازن و هاپر
سیستم مخازن و نگهداری