شرکت یاس تجارت

تولید کننده ماشین آلات صنعتی اتوماسیون

شرکت یاس تجارت با شروع فعالیت خود از سال 1385، به عنوان یک مجموعه تولید ماشین آلات صنعتی، از تولید دستگاه های بسته بندی سایز بزرگ مانند جامبوبگ پر کن اتوماتیک و دستگاه های گالن و بشکه پرکن آغازی موفق داشت. با گذر از زمان و مواجهه با چالش های مختلف شروع به تولید ماشین آلات سری جدید و با تکنولوژی و تجربه بالاتر کردیم و آنقدر در این زمینه دانش و علم تجربی کسب کرده بودیم که ایجاد یک سیستم ایده آل، بدون خطا و با دقت بالا دیگر چالش به شمار نمیرود و اکنون می توانیم با همترازان خود در کشورهای اروپایی رقابت کنیم.

خط تولید مجموعه پس از این روزها شروع به کار بر روی ماشین آلات جدید و تکمیلی شد، نرم افزار ها و سیستم های مانیتورینگ به مجموعه ماشین آلات اضافه شدند و یک سیستم مرکزی مدیریت SCADA , PLC قدرتمند و بومی به آنها افزوده گردید.

شرکت یاس تجارت

تولید کننده ماشین آلات صنعتی اتوماسیون

شرکت یاس تجارت با شروع فعالیت خود از سال 1385، به عنوان یک مجموعه تولید ماشین آلات صنعتی، از تولید دستگاه های بسته بندی سایز بزرگ مانند جامبوبگ پر کن اتوماتیک و دستگاه های گالن و بشکه پرکن آغازی موفق داشت. با گذر از زمان و مواجهه با چالش های مختلف شروع به تولید ماشین آلات سری جدید و با تکنولوژی و تجربه بالاتر کردیم و آنقدر در این زمینه دانش و علم تجربی کسب کرده بودیم که ایجاد یک سیستم ایده آل، بدون خطا و با دقت بالا دیگر چالش به شمار نمیرود و اکنون می توانیم با همترازان خود در کشورهای اروپایی رقابت کنیم.

خط تولید مجموعه پس از این روزها شروع به کار بر روی ماشین آلات جدید و تکمیلی شد، نرم افزار ها و سیستم های مانیتورینگ به مجموعه ماشین آلات اضافه شدند و یک سیستم مرکزی مدیریت SCADA , PLC قدرتمند و بومی به آنها افزوده گردید.

درباره یاس تجارت 1