اگر دولت در عمل به قانون رفع موانع تولید کوتاهی نکرده بود، استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق توسعه ملی الان با مشکل بازپرداخت روبرو نبودند

رئیس سازمان ملی کارآفرینی و نایب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در قانون رفع موانع تولید صراحتا به دولت تکلیف شده که ساز و کاری را برای بیمه و پوشش ریسک نوسانات ناشی از ارز پیش‌بینی کند، تاکید کرد به علت اینکه این کار هنوز انجام نشده، اکنون بسیاری از دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه شده‌اند.

*** تمایل صندوق توسعه ملی به حمایت از کسب و کارهای سنتی در حوزه صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس سازمان ملی کارآفرینی در حاشیه نشست مشترک سازمان ملی کارآفرینی و سازمان جهاد دانشگاهی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در کارآفرینی و توسعه کسب و کاردر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صنایع، اظهار داشت:
صندوق‌توسعه‌ملی با یک فلسفه وجودی و ماموریت خاص و برای انجام فعالیت‌های به‌خصوصی تاسیس شد.
در صندوق توسعه، هم به صورت ریالی و هم به صورت ارزی تسهیلاتی برای ا

دیدگاهتان را بنویسید